מכתב לאחראי

מכתב לאחראי

מכתב לאחראי  פה / יוסי דנה   אפתח את מכתבי בקריצת עין חביבה, חיוך  רחב  ובפה פעור אשאל לשלומך… או אולי…לכבוד:  אדון או גברת נכבדים נו באמת? נסינו כמעט כל דרך אפשרית חבר. אתה לא עונה ולא חוזר. השארנו אין ספור פתקים, מכתבים, גלויות ובקשות ואתה? כלום. אנסה שוב,. יוסיRead More…