והפעם יורדים במשקל – בהתחייבות !!!

והפעם יורדים במשקל – בהתחייבות !!!

מליוני דיאטות נכתבו הומצאו הופצו ושווקו. עשרות מליוני כדורים, גלולות, אבקות ותמציות נמכרות בכל נקודה בעולם. אלפי סדנאות, הרצאות ומדריכים מומחים לדיאטות מוצצים את כיסכם. מיליארדי דולרים מתגלגלים מידיי שנה בכל נושא ירידה במשקל. אני אומר לכם, אני נשבע לכם. זה הרבה יותר פשוט ממה שחוויתם, עברתם והתנסיתם. כל שמןRead More…